• Kontakt
  Kontakt i obsługa

  585 261 436
  bok@isprzet.pl

  Biuro obsługi klienta:
  pon. - pt. 08:00 - 16:00

  Dział handlowy:
  pon. - pt. 08:00 - 18:00
  sob. 09:00 - 13:00

  TEAMTOOLS sp. z o.o.
  ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 937-274-89-81

  Adres do zwrotów i korespondencji 
  Proszówki 611, 32-700 Bochnia

  PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
  EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
  USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
  ING Bank, SWIFT: INGBPLPW

 • Zadzwoń
 • Kontakt
 • Schowek
 • Zaloguj / Zarejestruj
0
Twój koszyk jest pusty
 • Kontakt
  Kontakt i obsługa

  585 261 436
  bok@isprzet.pl

  Biuro obsługi klienta:
  pon. - pt. 08:00 - 16:00

  Dział handlowy:
  pon. - pt. 08:00 - 18:00
  sob. 09:00 - 13:00

  TEAMTOOLS sp. z o.o.
  ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 937-274-89-81

  Adres do zwrotów i korespondencji 
  Proszówki 611, 32-700 Bochnia

  PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
  EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
  USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
  ING Bank, SWIFT: INGBPLPW

 • Zadzwoń
 • Kontakt
 • Schowek
 • Zaloguj / Zarejestruj

Rękawice robocze, ochronne BHP

 (48)

Przedstawiamy solidne rękawice robocze i ochronne, które doskonale chronią dłonie i ręce przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi oraz chemicznymi. Praca w oferowanych rękawicach BHP jest wysoce komfortowa i precyzyjna. Już teraz sprawdź wszystkie rozmiary rękawic ochronnych znanych wśród profesjonalistów marek Milwaukee, Snickers Workwear, Ryobi oraz Gardena. Znajdziesz u nas rękawiczki zarówno do pracy na budowie czy w przemyśle, jak i w przydomowym ogrodzie.

Widok
Sortuj według


Rękawice ochronne BHP

Praca na stanowisku pracy powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Dotyczy to szczególnie stanowisk szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo doznania urazu. W takich przypadkach pracownicy powinni korzystać ze specjalnych rękawic roboczych, zapewniających wysoki poziom ochrony przed przecięciem, poparzeniem czy promieniowaniem. Tym samym wybór konkretnych rękawic roboczych powinien być podyktowany warunkami w miejscu pracy i rodzajem zagrożenia.

Wszystkie rękawice ochronne mogą być sprzedawane na terenie UE wyłącznie wtedy, gdy spełniają one restrykcyjne wymagania bezpieczeństwa, a także otrzymają znak CE w dowolnym kraju UE. Z kolei poszczególne normy EN ustalają wymagania oraz szczegółowe sposoby testowania rękawic pod kątem bezpieczeństwa. Do takich norm EN zalicza się normy EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-2: 2014, EN 16523-1: 2015, EN 374-4: 2013, EN 374-5: 2016, EN 511:2006, EN 407:2004, EN 16350: 2014 oraz EN 388:2016 + A1:2018.

 • Rękawice robocze możemy bazowo podzielić na 3 kategorie CE, wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/425:
 • Kategoria I CE – zagrożenie minimalne
 • Kategoria II CE – inne zagrożenia
 • Kategoria III CE – poważne zagrożenia

Norma EN 420:2003 + A1:2009 – wymagania ogólne i metody badań

Według ustaleń normy Norma EN 420:2003 + A1:2009, rękawice muszą spełniać szereg wymogów związanych z ich produkcją i budową. Przede wszystkim muszą one zapewniać ochronę przed czynnikami, które wynikają z ich przeznaczenia. Oprócz tego zarówno materiał użyty do produkcji rękawic, jak i brzegi oraz szwy nie mogą same w sobie wywoływać żadnych urazów. Dodatkowo rękawice ochronne powinny być łatwe w użytkowaniu, a więc łatwo się zakładać i ściągać. Co ciekawe norma EN 420:2003 + A1:2009 bardzo szczegółowo podchodzi do składu chemicznego takich rękawic. Znajduje się w niej zapis mówiący o tym, że pH rękawic powinno mieścić się w przedziale od 3,5 do 9,5, a w przypadku rękawic skórzanych zawartość chromu(VI) nie może przekraczać 3 mg/kg.

Norma EN 374-2: 2014 – odporność na przenikanie

Omawiana norma EN 374-2: 2014 konkretnie precyzuje w jaki sposób rękawice ochronne powinny zapewniać ochronę przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Przede wszystkim nie powinny zawierać żadnych otworów, a rękawice jednorazowe testuje się pod kątem przenikalności wykonując test szczelności poprzez napełnienie ich wodą lub powietrzem. Jak nietrudno się domyślić, w przypadku wykrycia nieszczelności rękawic, są one zwyczajnie wadliwe i nie spełniają wtedy wymogów normy EN 374-2: 2014.

Norma EN 16523-1: 2015 – odporność na przenikanie substancji chemicznych

Ta norma szczegółowo opisuje metody testowania rękawic na przenikanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, takich jak metanol, aceton czy kwas azotowy. Norma EN 16523-1: 2015 zastępuje normę EN 374-3:2003, która to odnosiła się do danego źródła zagrożenia poprzez stosowne oznaczenie (kody literowe):

A – Metanol
B – Aceton
C – Acetonitryl
D – Dwuchlorometan
E – Dwusiarczek węgla
F – Toluen
G – Dwuetyloamina
H – Czterowodorofuran
I – Octan etylu
J – n-heptan
K – wodorotlenek sodu 40%
L – Kwas siarkowy 96%
M – Kwas azotowy 65%
N – Kwas octowy 99%
O – Roztwór amoniaku 25%
P – Nadtlenek wodoru 30%
S – Kwas fluorowodorowy 40%
T – Formaldehyd 37%

W normie EN 16523-1: 2015 wyróżnia się 3 typy oznaczeń rękawic, które determinują stopień ich ochrony przed wymienionymi wyżej substancjami chemicznymi:

 • Typ A (oznaczany EN374-1/Typ A) – wytrzymałość powyżej 30 minut na działanie co najmniej 6 substancji z listy;
 • Typ B (oznaczany EN374-1/Typ B) – wytrzymałość powyżej 30 minut na działanie co najmniej 3 substancji z listy;
 • Typ C (oznaczany EN374-1/Typ C) – wytrzymałość powyżej 30 minut na działanie co najmniej 1 substancji z listy;

Norma EN 374-4: 2013 – odporność na degradację pod wpływem substancji chemicznych

Kolejna norma tym razem EN 374-4: 2013 dotyczy zmian właściwości materiału użytego do produkcji rękawic ochronnych, które nastąpiły w wyniku działania szkodliwych substancji chemicznych na powierzchnię rękawic. Do takich oznak degradacji materiału zalicza się np. zmiękczenie, odbarwienie, rozwarstwienie, zmiana wymiarów czy ogólne pogorszenie wytrzymałości rękawicy.

Norma EN 374-5: 2016 – ochrona przed mikroorganizmami

Według nowej normy na rękawicach znajduje się nie tylko oznaczenie, czy chronią one przed bakteriami i grzybami, ale również i wirusami. Będzie to ułatwiać specjalny, rzucający się piktogram z dużym napisem VIRUS.

Norma EN 511:2006 – zagrożenia związane z niskimi temperaturami

Omawiana norma stanowi o poziomie odporności rękawic przed niskimi temperaturami. Tutaj wyróżniono 3 kategorie, do których odnosi się poziom ochrony: zimno konwekcyjne, zimno kontaktowe oraz przepuszczalność wody. W przypadku zimna konwekcyjnego i kontaktowego miarą zabezpieczeń są 4 stopnie poziomu ochrony. Jeżeli mowa o przepuszczalności wody, to funkcjonują tylko 2 stopnie: albo rękawice przepuszczają, albo nie przepuszczają wody.

Norma EN 407:2004 – ochrona przed zagrożeniami termicznymi

Kolejna norma EN 407:2004 stanowi już o ochronie rękawic przed skrajnie wysokimi temperaturami. Rękawice wyprodukowane zgodnie z tą normą zostały przetestowanie pod kątem takich zagrożeń jak odporność ogniowa, na ciepło kontaktowe, konwekcyjne promieniowania oraz na drobne rozpryski stopionego metalu i na duże ilości stopionego metalu. Stopień ochrony dla powyższych punktów prezentuje się w 4-stopniowej skali.

Norma EN 16350: 2014 – ochrona elektrostatyczna

Rękawice objęte normą EN 16350: 2014 przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach, w których istnieje wysokie ryzyko wybuchu lub pożaru. Zdarzenie to może być spowodowane np. przeskokiem iskry na skutek nagromadzonego ładunku elektrostatycznego. Stąd też producenci odzieży BHP mają w swojej ofercie specjalne rękawice zapewniające ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Norma EN 388:2016 + A1:2018 – ochrona przed zagrożeniami mechanicznym

W myśl normy EN 388:2016 + A1:2018 ochrona rękawic roboczych obejmuje 6 zakresów:

 • Odporność na ścieranie (0–4)
 • Odporność na przecięcie (0–5)
 • Odporność na rozdarcie (0–4)
 • Odporność na przekłucie (0–4)
 • Odporność na przecięcie wg testu przecięcia ISO (A–F)
 • Odporność na uderzenia (poziom ochrony “P”)

Norma EN 12477:2001+ A1:2005 – rękawice dla spawaczy

Jeżeli interesują nas ochronne rękawice BHP dla spawaczy, to z pewnością musimy szukać rękawic z oznaczeniem normy EN 12477:2001+ A1:2005. Tutaj poziom ochrony mierzy się w oparciu o dwie klasy: Typ A – wysoka odporność i mniejsza elastyczność, Typ B – niska odporność i wyższa elastyczność. Warto dodać, że typowe rękawice spawalnicze powinny być zdecydowanie dłuższe niż tradycyjne rękawice robocze. Z rękawicami spawalniczymi związana jest również norma EN 1149-2, która obejmuje rękawice przeznaczone do spawania łukowego. Tego typu odzież badana jest dodatkowo pod kątem rezystancji skośnej.

W ofercie naszego sklepu znajdziesz także inną odzież BHP – w tym trwałe i komfortowe podczas noszenia buty robocze (z podziałem na buty robocze męskie oraz buty robocze damskie), okulary ochronne, odzież robocza, odzież robocza odblaskowa i odzież termoaktywna.

Zaznacz przycisk “Tak”, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z usług https://www.isprzet.pl/ w tym także zbieranych w plikach cookies oraz w formie zautomatyzowanego profilowania przez nas i naszych zaufanych partnerów, w celach marketingowych w tym w formie zautomatyzowanego profilowania. Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, przez okres korzystania z usług Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email na adres: bok@isprzet.pl Polityka Prywatności – Pliki Cookies, znajduje się TUTAJ: POLITYKA PLIKÓW COOKIESTAK