• Kontakt
  Kontakt i obsługa

  585 261 436
  bok@isprzet.pl

  Biuro obsługi klienta:
  pon. - pt. 08:00 - 16:00

  Dział handlowy:
  pon. - pt. 08:00 - 18:00
  sob. 09:00 - 13:00

  TEAMTOOLS sp. z o.o.
  ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 937-274-89-81

  Adres do zwrotów i korespondencji 
  Proszówki 611, 32-700 Bochnia

  PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
  EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
  USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
  ING Bank, SWIFT: INGBPLPW

 • Zadzwoń
 • Kontakt
 • Schowek
 • Zaloguj / Zarejestruj
0
Twój koszyk jest pusty
 • Kontakt
  Kontakt i obsługa

  585 261 436
  bok@isprzet.pl

  Biuro obsługi klienta:
  pon. - pt. 08:00 - 16:00

  Dział handlowy:
  pon. - pt. 08:00 - 18:00
  sob. 09:00 - 13:00

  TEAMTOOLS sp. z o.o.
  ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 937-274-89-81

  Adres do zwrotów i korespondencji 
  Proszówki 611, 32-700 Bochnia

  PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
  EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
  USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
  ING Bank, SWIFT: INGBPLPW

 • Zadzwoń
 • Kontakt
 • Schowek
 • Zaloguj / Zarejestruj

Rękawice robocze, ochronne BHP

 (62)

Przedstawiamy solidne rękawice robocze i ochronne, które doskonale chronią dłonie i ręce przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi oraz chemicznymi. Praca w oferowanych rękawicach BHP jest wysoce komfortowa i precyzyjna. Już teraz sprawdź wszystkie rozmiary rękawic ochronnych znanych wśród profesjonalistów marek Milwaukee, Snickers Workwear, Ryobi oraz Gardena. Znajdziesz u nas rękawiczki zarówno do pracy na budowie czy w przemyśle, jak i w przydomowym ogrodzie.

Widok
Sortuj według


Rękawice ochronne BHP

Praca na stanowisku pracy powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Dotyczy to szczególnie stanowisk szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo doznania urazu. W takich przypadkach pracownicy powinni korzystać ze specjalnych rękawic roboczych, zapewniających wysoki poziom ochrony przed przecięciem, poparzeniem czy promieniowaniem. Tym samym wybór konkretnych rękawic roboczych powinien być podyktowany warunkami w miejscu pracy i rodzajem zagrożenia.

Wszystkie rękawice ochronne mogą być sprzedawane na terenie UE wyłącznie wtedy, gdy spełniają one restrykcyjne wymagania bezpieczeństwa, a także otrzymają znak CE w dowolnym kraju UE. Z kolei poszczególne normy EN ustalają wymagania oraz szczegółowe sposoby testowania rękawic pod kątem bezpieczeństwa. Do takich norm EN zalicza się normy EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-2: 2014, EN 16523-1: 2015, EN 374-4: 2013, EN 374-5: 2016, EN 511:2006, EN 407:2004, EN 16350: 2014 oraz EN 388:2016 + A1:2018.

 • Rękawice robocze możemy bazowo podzielić na 3 kategorie CE, wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/425:
 • Kategoria I CE – zagrożenie minimalne
 • Kategoria II CE – inne zagrożenia
 • Kategoria III CE – poważne zagrożenia

Norma EN 420:2003 + A1:2009 – wymagania ogólne i metody badań

Według ustaleń normy Norma EN 420:2003 + A1:2009, rękawice muszą spełniać szereg wymogów związanych z ich produkcją i budową. Przede wszystkim muszą one zapewniać ochronę przed czynnikami, które wynikają z ich przeznaczenia. Oprócz tego zarówno materiał użyty do produkcji rękawic, jak i brzegi oraz szwy nie mogą same w sobie wywoływać żadnych urazów. Dodatkowo rękawice ochronne powinny być łatwe w użytkowaniu, a więc łatwo się zakładać i ściągać. Co ciekawe norma EN 420:2003 + A1:2009 bardzo szczegółowo podchodzi do składu chemicznego takich rękawic. Znajduje się w niej zapis mówiący o tym, że pH rękawic powinno mieścić się w przedziale od 3,5 do 9,5, a w przypadku rękawic skórzanych zawartość chromu(VI) nie może przekraczać 3 mg/kg.

Norma EN 374-2: 2014 – odporność na przenikanie

Omawiana norma EN 374-2: 2014 konkretnie precyzuje w jaki sposób rękawice ochronne powinny zapewniać ochronę przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Przede wszystkim nie powinny zawierać żadnych otworów, a rękawice jednorazowe testuje się pod kątem przenikalności wykonując test szczelności poprzez napełnienie ich wodą lub powietrzem. Jak nietrudno się domyślić, w przypadku wykrycia nieszczelności rękawic, są one zwyczajnie wadliwe i nie spełniają wtedy wymogów normy EN 374-2: 2014.

Norma EN 16523-1: 2015 – odporność na przenikanie substancji chemicznych

Ta norma szczegółowo opisuje metody testowania rękawic na przenikanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, takich jak metanol, aceton czy kwas azotowy. Norma EN 16523-1: 2015 zastępuje normę EN 374-3:2003, która to odnosiła się do danego źródła zagrożenia poprzez stosowne oznaczenie (kody literowe):

A – Metanol
B – Aceton
C – Acetonitryl
D – Dwuchlorometan
E – Dwusiarczek węgla
F – Toluen
G – Dwuetyloamina
H – Czterowodorofuran
I – Octan etylu
J – n-heptan
K – wodorotlenek sodu 40%
L – Kwas siarkowy 96%
M – Kwas azotowy 65%
N – Kwas octowy 99%
O – Roztwór amoniaku 25%
P – Nadtlenek wodoru 30%
S – Kwas fluorowodorowy 40%
T – Formaldehyd 37%

W normie EN 16523-1: 2015 wyróżnia się 3 typy oznaczeń rękawic, które determinują stopień ich ochrony przed wymienionymi wyżej substancjami chemicznymi:

 • Typ A (oznaczany EN374-1/Typ A) – wytrzymałość powyżej 30 minut na działanie co najmniej 6 substancji z listy;
 • Typ B (oznaczany EN374-1/Typ B) – wytrzymałość powyżej 30 minut na działanie co najmniej 3 substancji z listy;
 • Typ C (oznaczany EN374-1/Typ C) – wytrzymałość powyżej 30 minut na działanie co najmniej 1 substancji z listy;

Norma EN 374-4: 2013 – odporność na degradację pod wpływem substancji chemicznych

Kolejna norma tym razem EN 374-4: 2013 dotyczy zmian właściwości materiału użytego do produkcji rękawic ochronnych, które nastąpiły w wyniku działania szkodliwych substancji chemicznych na powierzchnię rękawic. Do takich oznak degradacji materiału zalicza się np. zmiękczenie, odbarwienie, rozwarstwienie, zmiana wymiarów czy ogólne pogorszenie wytrzymałości rękawicy.

Norma EN 374-5: 2016 – ochrona przed mikroorganizmami

Według nowej normy na rękawicach znajduje się nie tylko oznaczenie, czy chronią one przed bakteriami i grzybami, ale również i wirusami. Będzie to ułatwiać specjalny, rzucający się piktogram z dużym napisem VIRUS.

Norma EN 511:2006 – zagrożenia związane z niskimi temperaturami

Omawiana norma stanowi o poziomie odporności rękawic przed niskimi temperaturami. Tutaj wyróżniono 3 kategorie, do których odnosi się poziom ochrony: zimno konwekcyjne, zimno kontaktowe oraz przepuszczalność wody. W przypadku zimna konwekcyjnego i kontaktowego miarą zabezpieczeń są 4 stopnie poziomu ochrony. Jeżeli mowa o przepuszczalności wody, to funkcjonują tylko 2 stopnie: albo rękawice przepuszczają, albo nie przepuszczają wody.

Norma EN 407:2004 – ochrona przed zagrożeniami termicznymi

Kolejna norma EN 407:2004 stanowi już o ochronie rękawic przed skrajnie wysokimi temperaturami. Rękawice wyprodukowane zgodnie z tą normą zostały przetestowanie pod kątem takich zagrożeń jak odporność ogniowa, na ciepło kontaktowe, konwekcyjne promieniowania oraz na drobne rozpryski stopionego metalu i na duże ilości stopionego metalu. Stopień ochrony dla powyższych punktów prezentuje się w 4-stopniowej skali.

Norma EN 16350: 2014 – ochrona elektrostatyczna

Rękawice objęte normą EN 16350: 2014 przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach, w których istnieje wysokie ryzyko wybuchu lub pożaru. Zdarzenie to może być spowodowane np. przeskokiem iskry na skutek nagromadzonego ładunku elektrostatycznego. Stąd też producenci odzieży BHP mają w swojej ofercie specjalne rękawice zapewniające ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Norma EN 388:2016 + A1:2018 – ochrona przed zagrożeniami mechanicznym

W myśl normy EN 388:2016 + A1:2018 ochrona rękawic roboczych obejmuje 6 zakresów:

 • Odporność na ścieranie (0–4)
 • Odporność na przecięcie (0–5)
 • Odporność na rozdarcie (0–4)
 • Odporność na przekłucie (0–4)
 • Odporność na przecięcie wg testu przecięcia ISO (A–F)
 • Odporność na uderzenia (poziom ochrony “P”)

Norma EN 12477:2001+ A1:2005 – rękawice dla spawaczy

Jeżeli interesują nas ochronne rękawice BHP dla spawaczy, to z pewnością musimy szukać rękawic z oznaczeniem normy EN 12477:2001+ A1:2005. Tutaj poziom ochrony mierzy się w oparciu o dwie klasy: Typ A – wysoka odporność i mniejsza elastyczność, Typ B – niska odporność i wyższa elastyczność. Warto dodać, że typowe rękawice spawalnicze powinny być zdecydowanie dłuższe niż tradycyjne rękawice robocze. Z rękawicami spawalniczymi związana jest również norma EN 1149-2, która obejmuje rękawice przeznaczone do spawania łukowego. Tego typu odzież badana jest dodatkowo pod kątem rezystancji skośnej.

W ofercie naszego sklepu znajdziesz także inną odzież BHP – w tym trwałe i komfortowe podczas noszenia buty robocze (z podziałem na buty robocze męskie oraz buty robocze damskie), okulary ochronne, odzież robocza, odzież robocza odblaskowa i odzież termoaktywna.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej