• Kontakt
  Kontakt i obsługa

  585 261 436
  bok@isprzet.pl

  Biuro obsługi klienta:
  pon. - pt. 08:00 - 16:00

  Dział handlowy:
  pon. - pt. 08:00 - 18:00
  sob. 09:00 - 13:00

  TEAMTOOLS sp. z o.o.
  ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 937-274-89-81

  Adres do odbiorów osobistych, zwrotów i korespondencji:
  Proszówki 611, 32-700 Bochnia

  PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
  EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
  USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
  ING Bank, SWIFT: INGBPLPW

 • Zadzwoń
 • Kontakt
 • Schowek
 • Zaloguj / Zarejestruj
0
Twój koszyk jest pusty
 • Kontakt
  Kontakt i obsługa

  585 261 436
  bok@isprzet.pl

  Biuro obsługi klienta:
  pon. - pt. 08:00 - 16:00

  Dział handlowy:
  pon. - pt. 08:00 - 18:00
  sob. 09:00 - 13:00

  TEAMTOOLS sp. z o.o.
  ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 937-274-89-81

  Adres do odbiorów osobistych, zwrotów i korespondencji:
  Proszówki 611, 32-700 Bochnia

  PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
  EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
  USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
  ING Bank, SWIFT: INGBPLPW

 • Zadzwoń
 • Kontakt
 • Schowek
 • Zaloguj / Zarejestruj

Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.isprzet.pl. (dalej jako "Sklep Internetowy" lub „Sklep”).
 2. Administratorem danych osobowych jest TEAMTOOLS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001011053, NIP: 9372748981, REGON: 524048403, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00zł (dalej jako: ,,Administrator” lub „Administrator danych osobowych”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.
 4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i użytkowników Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu (w szczególności możliwości złożenia zamówienia w Sklepie) nie są osoby poniżej 16 roku życia.
 6. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.
 7. Pojęcia użyte w treści nin. Polityki prywatności należy odczytywać zgodnie z ich znaczeniem nadanym w regulaminie Sklepu Internetowego (dalej jako: ,,Regulamin”), chyba że w Polityce prywatności wskazano inaczej.
 8. W Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzi społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające Klientowi logowanie się do konta w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W takim przypadku Administrator i dostawca wtyczki są współadministratorami danych osobowych.

DANE OSOBOWE - KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą

 1. poczty elektronicznej: biuro@teamtools.pl;
 2. poczty tradycyjnej: adres korespondencyjny: ul. Proszówki 611, 32-700 Bochnia;
 3. telefonu: +48 731 434 434;
 4. elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

CELE, ZAKRES ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie oraz na następujących podstawach: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. dla celów realizacji Umowy jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie – na tej podstawie przetwarzamy dane w następującym celu oraz zakresie: - w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Produktów (np. doręczenia Zamówionych Produktów) – w tym celu przetwarzamy w szczególności dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu Zamówienia lub inne dane podane na potrzeby realizacji Zamówienia, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności; - w celu realizacji Usługi – w szczególności dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym (Konta) w Sklepie Internetowym –, tzn. adres e-mail, imię i nazwisko oraz ustanowione hasło, płeć. Jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook) zbieramy m.in. Twoje imię i nazwisko; - świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności wymagających założenia Konta takich jak przykładowo: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia – w tym celu przetwarzamy w szczególności Twoje dane podane w Koncie, formularzu Zamówienia lub na potrzeby realizacji Zamówienia, jak również inne dane podane w ramach Zamówienia, w tym dane dotyczące historii zakupów; - świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta, w tym również świadczenia Usług takich jak przykładowo Newsletter - przetwarzamy w szczególności dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym, w tym dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, Produktów czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, przeglądarki, adresu IP, jak również dane podane w Zamówieniu lub na potrzeby realizacji Zamówienia, jak również dane podane przez Ciebie w formularzach dostępnych w Sklepie (w tym w formularzu kontaktu, opinii czy innych formularzach);
 2. w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następującym celu: - statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego – w tym celu przetwarzamy w szczególności dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz dot. ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; - ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi – w tym celu możemy przetwarzać przede wszystko, Twoje dane osobowe podane w Sklepie Internetowym, w tym przy zakupie Produktów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, podnoszeniu poziomu świadczonych usług oraz efektywności i bezpieczeństwa Sklepu Internetowego jak również budowaniu pozytywnych relacji z Klientami;
 3. w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, a w przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych była potrzebna nam również Twoje zgoda – na podstawie tej zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzamy Twoje dane w celu: -marketingu naszych Produktów i Usług oraz naszych Klientów i partnerów, w tym remarketingu - w tym celu przetwarzamy głownie dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, zapisu do Newslettera dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym w tym Zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików „cookies”, a w szczególności historia Zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi, w tym personalizowanymi reklamami poza Sklepem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików „cookies” w dalszej części tego dokumentu; - badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów i prowadzenia statystyk przez nas lub naszych partnerów – w tym celu wykorzystujemy w szczególności dane takie jak: informacje o Zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Produktów, adres e-mail. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane; W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w przypadkach gdy jest on podstawą przetwarzania polega na: możliwości informowania użytkowników o ofercie Administratora w tym w szczególności oferowanych Usługach oraz budowaniu wizerunku na rynku, jak również marketing bezpośredni produktów i usług.
 4. realizacji Umowy jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – na tej podstawie przetwarzamy dane w celu: - rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania klientów – w tym celu przetwarzamy przede wszystkim podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz innych formularzach w Sklepie Internetowym, reklamacjach skargach i wnioskach, oraz pytaniach skierowanych w innej formie. W tym celu przetwarzamy też niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące Zamówienia Produktu i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku, pytania oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg, wniosków i pytań; - organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty – w tym celu wykorzystujemy w szczególności Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego; W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości zgodnego z prawem rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na uwagi czy pytania Klientów, jak również podnoszeniu poziomu świadczonych Usług i budowaniu pozytywnych relacji z Klientami;
 5. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności polegającego na realizacji przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego/przepisy dotyczące rachunkowości w związku z rozliczeniami Zamówień, konkursów, czy programów lojalnościowych. W tym celu przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane osobowe podane w celu złożenia i rozliczenia Zamówienia, jak również dane podane przez Ciebie przy przystąpieniu do programu lojalnościowego, konkursu lub podobnej akcji – zgodnie z jej zasadami. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. dane osobowe (w szczególności: identyfikatory, treść komentarzy, opinie) dotyczące osób (użytkowników) odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w ramach mediów społecznościowych lub innych serwisów (przykładowo Facebook, Instagram, Google, YouTube). Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia oraz informowania o prowadzonej przez Administratora działalności, udostępniania wyrażonych opinii na temat Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest budowanie wizerunku Administratora, promowanie prowadzonej działalności, jak również możliwość dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, z zastrzeżeniem iż niniejsza Polityka nie stanowi regulacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów w/w serwisów bądź mediów społecznościowych.

SPERSONALIZOWANE REKLAMY ORAZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies.
 2. Z uwagi na możliwość wykorzystania w Sklepie Internetowym tzw. wtyczek społecznościowych oraz innych podobnie działających narzędzi społecznościowych, w tym umożliwiających Klientowi logowanie się do Konta w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com, jak również podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych serwisów.
 3. W momencie odwiedzenia przez Ciebie naszego Sklepu Internetowego, przeglądarka z której korzystasz może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Informacje takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteś do niego aktualnie zalogowany. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki, w tym w szczególności wykorzystania Twojego konta w serwisie zewnętrznego podmiotu do zarejestrowania się do Konta w naszym Sklepie, informacje o tym mogą być również przesyłane bezpośrednio do tego podmiotu. Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych z którymi nawiązujesz relacje.
 4. Jeśli nie chcesz aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowywały Twoje dane zebrane w trakcie Twoich odwiedzin w naszym Sklepie Internetowym do Twojego profilu u danego dostawcy, to przed wizytą na stronie naszego Sklepu zadbaj o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Pamiętaj, że możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki z której korzystasz – zgodnie z jej ustawieniami.
 5. Administrator stara się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko określają swoje zasady ochrony danych osobowych.
 6. Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdziesz w ich zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi, znajdziesz je m.in. pod następującymi adresami: http://www.facebook.com/policy.php.

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, w tym wskazane w elektronicznym formularzu kontaktowym oraz w innych formularzach dostępnych w Sklepie Internetowym;
 2. dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
 3. dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;
 4. dane rozliczeniowe;
 5. dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 6. dane dotyczące usług marketingowych;
 7. dane dotyczące aktywności użytkowników w ramach serwisów społecznościowych, na których Administrator posiada profile/konta.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym Konta. Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności Konta oraz Sklepu. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora co do zasady przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
 4. kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Niektóre dane w zakresie przykładowo: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, w czasie którego niezbędne może być dochodzenie ewentualnych roszczeń lub podjęcie obrony przed roszczeniami osób, dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych zarówno ze sprzedażą jak i Usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy, jak również dla celów rozpatrywania reklamacji, skarg, czy innych wniosków. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Produktów oraz ewentualnych Usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane przez okres niezbędny – wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności rachunkowych i księgowych.

Dane dotyczące klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 4 RODO przez odbiorcę należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Z uwagi na konieczność zawierania i realizacji Umów Sprzedaży oraz realizację Usług świadczonych drogą elektroniczną Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli się o to zwrócą do Administratora wskazując podstawę prawną swoich żądań;
 2. dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w zakresie dostawy Zamówień czy realizacji płatności, jak również umożliwienia korzystania ze stron Sklepu internetowego, tym, w dostawcom odpowiedzialnym za prawidłową obsługę systemów teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora, Google Inc. z siedzibą w USA lub Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, jak również innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie prowadzonej działalności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. O szczegółową listę dostawców możesz poprosić Administratora kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym dokumencie;
 3. dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części Polityki.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator danych osobowych może zlecić określone działania uznanym podwykonawcom działającym poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub wiążących reguł korporacyjnych odpowiednio zatwierdzonych przez organ nadzorczy w rozumieniu RODO. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Klient Sklepu może zwrócić się do Administratora o przekazanie dodatkowych informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia.

O zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG Administrator poinformuje użytkowników na etapie zbierania danych osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu Internetowego. W tym celu posługujemy się głównie mechanizmami wykorzystującymi cookies – więcej informacji o nich znajdziesz w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO). Możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do: dostępu do danych; uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO). Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych. Jeśli posiadasz Konto w Sklepie Internetowym, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać również samodzielnie po zalogowaniu się do Konta.
 3. usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO). Możesz tego żądać gdy: Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim, wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.
 4. zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Możesz tego żądać gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). Możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z: przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią; przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 6. żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 8. skargi do organu nadzorczego. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Sposób realizacji praw

Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszej Polityce.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” W SKLEPIE INTERNETOWYM

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu są używane pliki „cookies", zwane dalej również Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

BEZPIECZEŃSTWO I RODZAJE PLIKÓW

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

W ramach Sklepu stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywane przez nas Cookies podzieliliśmy na główne kategorie w jakich je wykorzystujemy, co odpowiada również głównym celom w jakich wykorzystujemy Cookies, tj.: 1. Podstawowe, 2. Analityczne/Funkcjonalne, 3. Marketingowe/reklamowe.

Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.

Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań.

EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA COOKIES

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie Cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.


Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej