• Kontakt
  Kontakt i obsługa

  585 261 436
  bok@isprzet.pl

  Biuro obsługi klienta:
  pon. - pt. 08:00 - 16:00

  Dział handlowy:
  pon. - pt. 08:00 - 18:00
  sob. 09:00 - 13:00

  TEAMTOOLS sp. z o.o.
  ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 937-274-89-81

  Adres do zwrotów i korespondencji 
  Proszówki 611, 32-700 Bochnia

  PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
  EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
  USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
  ING Bank, SWIFT: INGBPLPW

 • Zadzwoń
 • Kontakt
 • Schowek
 • Zaloguj / Zarejestruj
0
Twój koszyk jest pusty
 • Kontakt
  Kontakt i obsługa

  585 261 436
  bok@isprzet.pl

  Biuro obsługi klienta:
  pon. - pt. 08:00 - 16:00

  Dział handlowy:
  pon. - pt. 08:00 - 18:00
  sob. 09:00 - 13:00

  TEAMTOOLS sp. z o.o.
  ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
  43-300 Bielsko-Biała
  NIP: 937-274-89-81

  Adres do zwrotów i korespondencji 
  Proszówki 611, 32-700 Bochnia

  PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
  EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
  USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
  ING Bank, SWIFT: INGBPLPW

 • Zadzwoń
 • Kontakt
 • Schowek
 • Zaloguj / Zarejestruj
Minimalna szerokość chodnika i ścieżki rowerowej
Minimalna szerokość chodnika i ścieżki rowerowej

Minimalna szerokość chodnika i ścieżki rowerowej

Ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów powinny być projektowane w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne poruszanie się po nich wszystkim uczestnikom. W tym celu powstały nawet specjalne rozporządzenia, które precyzyjne regulują minimalną szerokość zarówno chodników, jak i ścieżek rowerowych. Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszym artykule.

Czym jest chodnik?

Najnowsza definicja chodnika z 21 września 2022 r. regulowana przez ustawę Prawo o ruchu drogowym (PoRD) brzmi następująco: chodnik to część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

W poprzedniej wersji obowiązującej do 20 września 2022 roku, definicja ta nie zawierała części dotyczącej urządzeń wspomagających ruch, a to rodziło pewne konflikty prawne. Obowiązująca forma bardzo precyzyjnie określa zatem, kto może poruszać się po chodniku i dotyczy to zarówno pieszych, jak i osób poruszających się na hulajnogach, rolkach, deskorolkach czy innych urządzeniach napędzanych siłą ludzkich mięśni. Prawo zostało również odpowiednio dostosowane dla podróżujących na hulajnogach elektrycznych.

Jaka jest minimalna szerokość chodnika?

O minimalnej szerokości chodnika decyduje obecnie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). Temat minimalnej szerokości chodnika przedstawia w tym rozporządzeniu § 44. Przedstawiamy poniżej jego treść:

§  44.  [Szerokość i długość chodnika; usytuowanie urządzeń na chodniku]
1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3. Do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża.
2. Szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być mniejsza niż 2,00 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1,25 m.
3. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych.
4. Szerokość chodnika nieusytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się zmniejszenie tej szerokości do 1,0 m.
4a. W miejscu występowania przeszkody dopuszcza się rozdzielenie chodnika na co najmniej dwie odrębne części, pod warunkiem że każda z nich będzie mieć szerokość nie mniejszą niż 1,0 m.
5. Długość chodnika usytuowanego w ciągu przejść dla pieszych między jezdniami lub między jezdnią a torowiskiem tramwajowym powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m.
6. Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.

Czym jest ścieżka rowerowa (droga dla rowerów)?

Ścieżka rowerowa jest to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, określona w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Droga dla rowerów powinna być widocznie oddzielona od jezdni, np. przy pomocy barier. Ponadto zgodnie z przepisami, ścieżka rowerowa na ulicy klasy Z, L lub D usytuowana bezpośrednio przy jezdni lub przy pasie postojowym powinna być wyniesiona ponad krawędź jezdni lub pasa postojowego na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielona krawężnikiem.

Jaka jest minimalna szerokość ścieżki rowerowej?

Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:

 • 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa,
 • 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa,
 • 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

Zasady te podobniej jak w przypadku szerokości chodnika, również reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

Sprzęt do budowy chodników i ścieżek rowerowych

Podczas budowy chodników i dróg dla rowerów bardzo często korzysta się z różnych narzędzi i urządzeń – w tym pomiarowych, które mają zapewnić realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami projektowymi. W początkowej fazie w grę wchodzą ciężkie maszyny budowlane, takie jak koparki, zagęszczarki czy walce budowlane. Na tym i wcześniejszym etapie do zbadania i wymierzenia spadków terenów, wykorzystuje się niwelatory – obecnie są to nowoczesne niwelatory laserowe. Ostatni krok to przygotowanie powierzchni użytkowej, która przeważnie składa się z mas asfaltowych lub kostki brukowej.

Stock images by Depositphotos.

Zaznacz przycisk “Tak”, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z usług https://www.isprzet.pl/ w tym także zbieranych w plikach cookies oraz w formie zautomatyzowanego profilowania przez nas i naszych zaufanych partnerów, w celach marketingowych w tym w formie zautomatyzowanego profilowania. Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, przez okres korzystania z usług Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email na adres: bok@isprzet.pl Polityka Prywatności – Pliki Cookies, znajduje się TUTAJ: POLITYKA PLIKÓW COOKIESTAK